Tým v Praze

Šárka Holečková

IMG 1601

Práce s dětmi pro mne představuje příležitost, jak usilovat o rozvíjení tolik důležité morální a duchovní hodnoty člověka. Mám ráda, když jsem obklopena dětmi, tedy někým nevinným a krásným. Důležitou roli v mém životě hraje i umění. Ráda dětem předávám jeho duchovní rozměr právě tancem a nadšením z něj. Vystudovala jsem státní Taneční konzervatoř v Praze, obor klasický tanec. Dále jsem vystudovala VOŠ pedagogickou - obor pedagogika a vychovatelství. Naplnění jsem v životě hledala mimo jiné i v dobrovolných činnostech. Věnovala jsem se tedy jako dobrovolnice seniorům v domově pro seniory, dále i dětem v dětském domově a dodnes se věnuji občas i lidem s mentálním postižením a také docházím jako dobrovolnice do Dětského centra, kde se věnuji jednomu opuštěnému dítěti. 

Pavla Hanušová

V životě se řídím srdcem, a tak má cesta vedla z Anglie přímo k dětem do Pididomku. Po vystudování vysoké školy v Praze jsem odjela do Anglie pracovat jako pečovatelka o tělesně postižené osoby po úrazu páteře. Tato cenná zkušenost mě naučila vážit si toho, co mám, žít přítomností a zároveň určité dávce trpělivosti a empatie. Po necelých dvou letech mě lákalo zkusit něco nového, a tak jsem se intuitivně dostala k dětem. Začala jsem studiem Předškolní a mimoškolní pedagogiky, kurzem Chůvy a ročním Montessori kurzem pro děti ve věku 3-6 let. Práce s dětmi je pro mě radostí. Za největší hodnoty v životě považuji svobodu, lásku a respekt vůči druhým i sobě samé. Snažím se tyto hodnoty aplikovat při práci s dětmi.

Nikola Merklová

S dětmi pracuji už od střední školy, kdy jsem vedla keramický kroužek pro 1.stupeň ZŠ. Po střední škole jsem se starala rok o čtyřletého chlapce v UK jako au-pair. Po vysoké škole jsem se stala maminkou dvou chlapců a po skončení rodičovské dovolené jsem začala brzy pracovat s dětmi ve školce. Děti jsou pro mě ty nejčistší, nejryzejší lidé, kteří ještě nejsou zatížení negativními nánosy společnosti a umějí svůj život prožívat naplno. Jsem ráda, když mohu být u toho a pomoci jim hledat tu jejich cestu životem. Mám ráda umění, hlavně to výtvarné. Baví mě trávit čas v přírodě a rekreačně sportuji. Vystudovala jsem střední školu uměleckého designu, vysokou školu FFUK, obor kulturologie a před třemi lety jsem si dodělala pedagogické vzdělání na střední pedagogické škole Futurum, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Joel Kupka

Při svém pětiletém studiu oboru sociologie-andragogika jsem si uvědomil, že chci jít jinou cestou, cestou pomoci lidem. Uvědomil jsem si, že nechci, aby výsledkem mé práce byl nějaký produkt, ale aby měla moje činnost nějaký přínos. Mezitím se mi ještě stihlo narodit dítě, což zásadně ovlivnilo můj předmět zájmu. Absolvoval jsem kurz pracovníka v sociálních službách a začal jsem pracovat v nízkoprahovém zařízení pro dětí a mládež a také jsem poté pracoval s celou rodinoua to přímo v místech jejich bydlišť v jedné ze sociálně vyloučených lokalit na severovýchodě republiky. V rámci projektu ROMSPIDO Univerzity Palackého jsem také tři roky pracoval v předškolním vzdělávacím centru pro sociálně vyloučené děti ve věkovém rozmezí 3-5 let. Součástí projektu byl kurz Montessori pedagogiky a Feuersteinova instrumentálního obohacování a také silná podpora kapacit z oboru sociální práce, sociální pedagogiky a Montessori pedagogiky. Seznámení s Montessori pedagogikou mě velmi oslovilo, jelikož mi to dalo odborné potvrzení věcí, které jsem již tušil, a to především, že na přístupu k dětem velmi záleží. Kromě toho mám kladný vztah k hudbě a ovládám různé nástroje, což je při práci s dětmi velké plus.