Tým v Praze

Šárka Holečková

IMG 1601

Práce s dětmi pro mne představuje příležitost, jak usilovat o rozvíjení tolik důležité morální a duchovní hodnoty člověka. Mám ráda, když jsem obklopena dětmi, tedy někým nevinným a krásným. Důležitou roli v mém životě hraje i umění. Ráda dětem předávám jeho duchovní rozměr právě tancem a nadšením z něj. Vystudovala jsem státní Taneční konzervatoř v Praze, obor klasický tanec. Dále jsem vystudovala VOŠ pedagogickou - obor pedagogika a vychovatelství. Naplnění jsem v životě hledala mimo jiné i v dobrovolných činnostech. Věnovala jsem se tedy jako dobrovolnice seniorům v domově pro seniory, dále i dětem v dětském domově a dodnes se věnuji občas i lidem s mentálním postižením a také docházím jako dobrovolnice do Dětského centra, kde se věnuji jednomu opuštěnému dítěti. 

Pavla Hanušová

V životě se řídím srdcem, a tak má cesta vedla z Anglie přímo k dětem do Pididomku. Po vystudování vysoké školy v Praze jsem odjela do Anglie pracovat jako pečovatelka o tělesně postižené osoby po úrazu páteře. Tato cenná zkušenost mě naučila vážit si toho, co mám, žít přítomností a zároveň určité dávce trpělivosti a empatie. Po necelých dvou letech mě lákalo zkusit něco nového, a tak jsem se intuitivně dostala k dětem. Začala jsem studiem Předškolní a mimoškolní pedagogiky, kurzem Chůvy a ročním Montessori kurzem pro děti ve věku 3-6 let. Práce s dětmi je pro mě radostí. Za největší hodnoty v životě považuji svobodu, lásku a respekt vůči druhým i sobě samé. Snažím se tyto hodnoty aplikovat při práci s dětmi.

Nikola Merklová

S dětmi pracuji už od střední školy, kdy jsem vedla keramický kroužek pro 1.stupeň ZŠ. Po střední škole jsem se starala rok o čtyřletého chlapce v UK jako au-pair. Po vysoké škole jsem se stala maminkou dvou chlapců a po skončení rodičovské dovolené jsem začala brzy pracovat s dětmi ve školce. Děti jsou pro mě ty nejčistší, nejryzejší lidé, kteří ještě nejsou zatížení negativními nánosy společnosti a umějí svůj život prožívat naplno. Jsem ráda, když mohu být u toho a pomoci jim hledat tu jejich cestu životem. Mám ráda umění, hlavně to výtvarné. Baví mě trávit čas v přírodě a rekreačně sportuji. Vystudovala jsem střední školu uměleckého designu, vysokou školu FFUK, obor kulturologie a před třemi lety jsem si dodělala pedagogické vzdělání na střední pedagogické škole Futurum, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Monika Šormová

Po ukončení gymnázia jsem se v 19ti letech přestěhovala na 4 roky do Londýna, kde jsem vystudovala bakáláře, obor sociologie. Při celé délce studia jsem se starala o předškolní děti ze dvou tamních rodin. Po návratu do Prahy jsem nastoupila jako asistent pedagoga do státní MŠ, do integrační třídy. Zde jsem se rozhodla pokračovat v magisterském studiu a vybrala jsem si obor speciální pedagogiky. Během těchto dvou studijních let jsem si doplnila vzdělání o kurz logopedického asistenta a stala se maminkou. Po státní závěrečné zkoušce jsem si otevřela vlastní soukromé dětské centrum, které jsem vedla po dobu pěti let. Časová náročnost mi pomohla uvědomit si své priority a nastoupila jsem jako zástupce ředitelky Pididomku Praha. Neztrácím zde kontakt s dětmi, a to při kroužku logopedické prevence. Zároveň mě tato práce učí porozumnět a pronikat do vedení mateřské školy a dětské skupiny.