Plán výchovy a péče

Celoroční výchovný program je rozdělen do celků podle ročního období a podrobněji rozepsán po měsíci. Všechny činnosti vychází z nejpřirozenějších projevů dětí, kterým jsou hry. Respektují se přirozené potřeby dítěte, jeho začleňování do kolektivu, společnosti a životního prostředí. Činnosti jsou doplněné montessori dílnami, pravidelnou angličtinou, hudbou a pohybem.

Cílem je:

  • osvojení návyků hygienických, kulturních a společenských
  • získání zkušeností, poznatků a prožitků
  • utváření sebevědomí, samostatnosti a posílení vůle
  • respektování pravidel i ostatních v kolektivu
  • umění vyjádřit a pojmenovat své pocity
  • rozvíjí myšlení, uvažování, paměti, tvořivosti
  • trénování trpělivosti, pozornosti, grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky

 

Měsíční plány

Září – zvykání a seznamování se se školkovými pravidly s krtkem. Začínáme s úkony sebeobsluhy, hygiena, stolování, oblékání a podobně.

Říjen – montessori dílny s podzimními plody, sklizeň na poli, na zahradě, v sadu, v lese. Opakujeme školková pravidla, nácvik sebeobsluhy, hry a říkanky s podzimní tématikou (hra na krtka, ježka apod.). Dýňové slavnosti pro rodiče a děti.

Listopad – je ve znamení barevného listí. Lesní zvířátka, krmelec, příprava na zimní spánek. Stromy se připravují na zimní odpočinek. Opadávání listů, sledování života v parku a v lese, sbírání přírodních materiálů a tvoření s nimi. Intuitivní kresba podzimu volnou technikou, zúžený výběr teplých podzimních barev.

Prosinec – mikulášská nadílka, vánoční zvyky, tradice, advent. Příprava dárečků pro rodiče, básničky s vánoční tematikou. Vyrábění ozdobiček na stromek, strojení stromečku, příprava na vánoční besídku, pečení cukroví.

Leden – zimní radovánky a ukončení Vánoc svátkem tříkrálovým. Začíná nový rok, který si rozdělíme na čtvero období. Oblečení v zimních měsících, zimní sporty a činnosti, stavění sněhuláka.

Únor – měsíc zdraví. Učíme se poznávat své tělo a říkáme si, jak se o něj starat, pojmenováváme části těla, některé orgány a říkáme si o jejich funkcích, osvojujeme si poznatky o zdraví, umíme rozlišovat, co mu prospívá a co mu škodí. Tradice o Masopustu, vytváření masek na karneval a masopustní rej.

Březen – probouzení přírody, zvířátkům končí zimní spánek, vracejí se tažní ptáci z teplých krajin, básničky. Pracovní profese – čím jsou moji rodiče, hra na povolání. Zasazení osení do vlastnoručně zdobených květináčů. Bezpečnost ve městě, silniční provoz. Měsíc knihy slavíme pravidelným čtením pohádek na výběr dětí.

Duben – velikonoční zvyky. Tvoření velikonočních vajíček, zajíčků či slepiček. Začínají se tvořit zelené lístečky na stromech, vyrůstá tráva, jarní kytičky. Sázení osení a staráme se o ně. Roční období – jarní měsíce. Slavíme Den země.

Květen – máme barevné týdny. Zvířátka mají mláďátka, louky rozkvétají, začínají létat motýlci, druhy a život motýlů. Den matek s povídáním, jak maminky vypadají, jak se jmenují, básničky. Práce na zahrádce, sázení zeleniny. Příprava závěrečné besídky.

Červen – dětský den a besídka. Život včel, vyrábění a malování, včelařská dílna. Sbírání květin a rostlin a jejich lisování. Pohyb a cvičení venku v přírodě. Co roste na zahrádce a rozlišování ovoce a zeleniny.

Červenec a srpenletní tábory v Praze s atraktivní tématikou a prázdninový program v Mladé Boleslavi