Náš tým

Zajímá Vás, kdo se o vaše děti postará? Každá z našich vychovatelek má potřebnou dávku nadšení pro práci s dětmi, odbornou kvalifikaci a praxi. Ani sebelepší vzdělávací program nemá velký význam bez kvalitních lidí. Základem naší přátelské atmosféry jsou nastavené společné hodnoty a fungující komunikace.

V roce 2014 - 2018 jsme absolvovaly:

  • Workshop "Srovnání českého a švýcarského systému předškolního vzdělávání" pořádaného Zdravotnickým zařízením MČ Praha 4
  • 7 kurzů "Respektovat a být respektován"
  • Kurz "Pohybové hrátky pro děti"
  • Workshop "Péče o děti jako mezigenerační most"
  • Seminář "Kvalita poskytované péče o děti" pořádaný Asociací pečovatelek
  • Kurz výroby montessori pomůcek
  • Dynamika skupiny - zážitkový seminář
  • Montessori angličtina
  • Roční montessori kurz předškolní pedagogiky
  • Školení Whattsenglish

 

Pečovatelka a lektorka kroužku jógy MARTINA MÁROVÁ

martinaZkušenosti jsem získala z francouzské školky a jeslí a hlídáním dětí v rodinách. Mám rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - zaměření na péči o děti 0-6 let. Jsem v asociaci pečovatelek, kde se dále vzdělávám a účastním vzdělávacích programů. Mám kurz první pomoci. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován. V současné době navštěvuji víkendový roční kurz montessori předškolní pedagogiky. Ráda organizuji sportovní a relaxační pobyty pro děti a dospělé. Jsem držitelkou certifikátu Cvičitel jógy pro děti, kterou cvičím hravou formou. Kromě cvičení jógy s dětmi i dospělými vyučuji ještě francouzštinu.

Pečovatelka JANA VONDRÁČKOVÁ

Se skupinami malých dětí intenzivně pracuji 7 let. Kvalifikovala jsem se jako pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o děti i jako chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Jsem absolventkou kurzu Respektovat a být respektován. Jsem členkou asociace pečovatelek pro děti, která mi umožňuje účastnit se vzdělávacích seminářů v oboru, kurzů první pomoci, sdílet zkušenosti a pravidelnou supervizi. Pomáhám dětem s adaptací do kolektivu, velmi ráda s dětmi tvořím a připravuji pro ně hry a další aktivity přiměřené jejich věku. Těší mě, když se mnou děti smějí, cítí se bezpečně a rodiče mi důvěřují. Mám dva syny.