Zacházení s majetkem školy

  • Vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami a knihami. Všichni zaměstnanci školy jsou příkladem dětem – svým postojem k majetku školy.
  • Pozornost věnujeme dodržování společně dohodnutých pravidel společného soužití, která zahrnují také šetrné zacházení s veškerým vybavením mateřské školy.
  • Všichni zaměstnanci, zákonní zástupci a další osoby, vstupující do školy jsou povinni se seznámit se Školním řádem, který je k dispozici ve vstupním prostoru školy a dodržovat ho.