Foreigner Friendly Pididomek

Logo FFP

Podporujeme začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem. Díky projektu Foreigner Friendly Pididomek CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001635 můžeme podpořit vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem službami dvojjazyčného asistenta. Nabízíme projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity. Podporujeme inkluzivní prostředí školy. Cílem projektu je podpořit začlenění dětí s odlišný mateřským jazykem. Projekt je spolufinancován EU.

Projektové aktivity

1. Projektová výuka

2. Stáž ve Švédsku

3. Stáž ve Francii

4. Zapojení dvojjazyčného asistenta

5. Stáž v Německu