Sociální oblast

Aby se dítě naučilo žít se svými spolužáky, musí mít dostatek příležitostí pro styk s ostatními dětmi v předškolním věku. Setkáváním s jinými dětmi dítě získává zkušenosti ve společných hrách a učí se kázni. Děti, které po delší dobu navštěvovaly jesle a školku, bývají na život v dětském kolektivu dobře připraveny. Lépe si hrají ve skupinkách, navzájem si půjčují hračky, nebojí se, když jsou osloveny.

  • Dodržování základních pravidel společenského chování – vzájemné ohledy, pozdravit, oslovit, požádat, vyjádřit souhlas a nesouhlas
  • Udržování očního kontaktu
  • Udržování pořádku – uklidit hračky
  • Samostatnost, odpoutání od rodiny
  • Zapojení se mezi ostatní
  • Částečné zvládání emocí – nereagovat křikem a pláčem, unesení okamžitě nesplněného přání
  • Uznání autority