Dětská skupina Pididomek Praha

Provoz dětské skupiny Pididomek Praha je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného. Cílem projektu Pididomek Praha Pštrossova CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016251 je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V centru Prahy tak doplňujeme ucelený systém péče o dítě od 1,5 roku.

Dětská skupina Pididomek Praha v kostce

 • Kapacita skupinky s max. 24 dětmi na 4 pečovatelky (skupinka se dělí ještě na 2 menší podskupinky po 12 dětech/2 pečovatelky do 2 tříd)
 • Průměrný věk dětí je od 1,5 roku do 3 let
 • Máme více jak pětiletou zkušenost se zvykáním a sestavíme Vám individuální adaptační plán
 • Podílíme se s vámi na odplínkování

 

Přístup respektovat a být respektován

Vycházíme z přístupu "Respektovat a být respektován", a proto je pro nás důležité dát dětem pochopení jejich emocí a podporovat v nich zdravé sebevědomí. Respektující přístup se odráží i v přizpůsobenému prostředí. Nabízíme montessori dílny pro nejmenší a aktivity připravujeme tak, aby bylo zapojeno, co nejvíce smyslů a prožitků.

Program

Dětem nabízíme rozvoj prostřednictvím výtvarné, pohybové a hudební výchovy. Všechny činnosti vychází z nejpřirozenějších projevů dětí, kterým jsou hry. Zaměřujeme na 3 základní oblasti výchovy:

Celoroční program je rozdělen do celků podle ročního období a najdete ho v Plánu výchovy a péče.

Vaše práva a povinnosti najdete v provozním řádě.

Doplňkové aktivity

Děti mohou navštěvovat jedenkrát týdně kroužek angličtiny s rodilým mluvčím a odpolední kroužek tanečky. V letním měsících můžete Vaše děti přihlásit na prázdninový program.

Harmonogram dne

 • 7:45 - 9:00 příchod a vítání dětí, ranní hry a povídání si v kruhu
 • 9:00 - 10:00 společný kruh, montessori dílničky, cvičení, tvoření, angličtina, zpívání
 • 10:00 - 10:30 dopolední svačinka
 • 10:30 - 11:30 procházka
 • 11:30 - 12:30 oběd od Hamini
 • 12:30 - 14:30 odpočinek
 • 14:30 - 15:00 odpolední svačinka
 • 15:00 - 17:30 odpolední blok, hry, kroužky nebo pobyt na dvorku, vyzvedávání dětí