Dětská skupina Pididomek Praha

Provoz dětské skupiny Pididomek Praha je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného. Cílem projektu Pididomek Praha CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008644 je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V centru Prahy tak doplňujeme ucelený systém péče o dítě od 1,5 roku.

Dětská skupina Pididomek Praha v kostce

 • Malá kapacita skupinky 12 dětí na 2 pečovatelky.
 • Průměrný věk dětí je 2,5 roků.
 • Máme více jak pětiletá zkušenost se zvykáním a sestavíme Vám individuální adaptační plán.
 • Podílíme se s vámi na odplínkování.

 

Přístup respektovat a být respektován

Vycházíme z přístupu "Respektovat a být respektován", a proto je pro nás důležité dát dětem pochopení jejich emocí a podporovat v nich zdravé sebevědomí. Respektující přístup se odráží i v přizpůsobenému prostředí. Nabízíme montessori dílny pro nejmenší a aktivity připravujeme tak, aby bylo zapojeno, co nejvíce smyslů.

Program

Dětem nabízíme rozvoj prostřednictvím výtvarné, pohybové a hudební výchovy. Všechny činnosti vychází z nejpřirozenějších projevů dětí, kterým jsou hry. Zaměřujeme na 3 základní oblasti výchovy:

Celoroční program je rozdělen do celků podle ročního období a podrobněji rozepsán v Plánu výchovy a péče.

Při práci s dětmi podporujeme:

 • osvojení návyků hygienických, kulturních a společenských
 • získání zkušeností, poznatků a prožitků
 • utváření sebevědomí, samostatnosti a posílení vůle
 • respektování pravidel i ostatních v kolektivu
 • umění vyjádřit a pojmenovat své pocity
 • rozvíjení myšlení, uvažování, paměti, tvořivosti
 • trénování trpělivosti, pozornosti, grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky

 

Doplňkové aktivity

Děti mohou navštěvovat dvakrát týdně kroužek angličtiny s rodilými mluvčími. V letním měsících můžete Vaše děti přihlásit na prázdninový program.

 

Harmonogram dne

 • 7:45 - 9:00 příchod a vítání dětí, ranní hry a povídání si v kruhu
 • 9:00 - 10:00 společný kruh, montessori dílničky, cvičení, tvoření, angličtina, zpívání
 • 10:00 - 10:30 dopolední svačinka
 • 10:30 - 11:30 procházka
 • 11:30 - 12:30 oběd od Hamini
 • 12:30 - 14:30 odpočinek
 • 14:30 - 15:00 odpolední svačinka
 • 15:00 - 17:30 hry nebo pobyt na dvorku, vyzvedávání dětí