Dětská skupina Pididomek Praha

Provoz dětské skupiny Pididomek Praha je financován z příspěvků Ministerstva práce a sociálních věcí, které částečně kryjí provoz, a ze školného.

Dětská skupina Pididomek Praha v kostce

 • Kapacita skupinky s max. 24 dětmi na 4 pečovatelky (skupinka se dělí ještě na 2 menší podskupinky po 12 dětech/2 pečovatelky do 2 tříd)
 • Průměrný věk dětí od 1,5 roku do 3 let
 • Více jak šestiletá zkušenost se zvykáním, návrh individuálního adaptačního plánu
 • Spolupráce s Vámi při odplínkování

 

Citlivá adaptace

Úspěšné začlenění do skupinky má svá specifika. O adaptaci se můžete dočíst v materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na našem blogu, kde najdete tipy pro úspěšnou adaptaci.

Přístup respektovat a být respektován

Vycházíme z přístupu "Respektovat a být respektován", a proto je pro nás důležité dát dětem pochopení jejich emocí a podporovat v nich zdravé sebevědomí. Respektující přístup se odráží i v přizpůsobenému prostředí. Nabízíme montessori dílny pro nejmenší a aktivity připravujeme tak, aby bylo zapojeno, co nejvíce smyslů a prožitků.

Program

Dětem nabízíme rozvoj prostřednictvím výtvarné, pohybové a hudební výchovy. Všechny činnosti vychází z nejpřirozenějších projevů dětí, kterým jsou hry. Zaměřujeme na 3 základní oblasti výchovy:

Celoroční program je rozdělen do celků podle ročního období a najdete ho v Plánu výchovy a péče.

Vaše práva a povinnosti najdete v provozním řádu. Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení pandemie onemocnění COVID-19, nastavili jsme obecná pravidla v případě infekčních onemocnění a pobytu v dětské skupině, která musí být striktně dodržována.

Doplňkové aktivity

Děti mohou navštěvovat odpolední klubík, kroužky angličtiny nebo kroužek tanečků, v podnělí a úterý jsou v rámcí školkovného a ve středu ve čtvrtek se jedná o samostatné kroužky, které jsou jen pro přihlášené.

Kroužky DS čessky

Harmonogram dne dětské skupiny

 • 7:45 - 9:00 příchod a vítání dětí, ranní hry
 • 9:00 - 9:30 společný ranní kruh a kroužky
 • 9:30 - 10:00 dopolední svačinka
 • 10:00 - 11:30 procházka nebo pobyt na dvoře
 • 11:30 - 12:00 oběd
 • 12:00 - 12:30 hygiena a příprava na spaní
 • 12:30 - 14:30 odpočinek
 • 14:30 - 15:30 hygiena a odpolední svačinka
 • 15:30 - 16:00 odpolední blok, hry, kroužky nebo pobyt na dvorku, vyzvedávání dětí

 

Harmonogram odpoledního Klubíku pro přihlášené zájemce

 • 16:00 - 17:00 odpolední volné činnosti, pobyt na dvorku