Ochrana zdraví

Pididomek po delší době izolace opět ožil. Vyzkoušeli jsme si předávání, aniž byste chodili do společných prostor šaten. Také jsme zjistili, že s rouškami práce s dětmi není možná, proto jsme uvítali, že přišel pokyn z MŠMT pro provoz školek, který povolil být dětem bez roušek.

Provozní opatření v Pididomku:

  • Otevírací doba bude v týdnu od 11. do 15. května zatím od 7:45 do 17:00.
  • Předání dětí bude možné od pondělí 11. května již v šatně, rodiče musí mít  po celou dobu roušku. Žádáme o dodržování včasných příchodů nejpozději do 9 hodin.
  • Děti a učitelky roušky mít nemusí.
  • Před otevřením jsme dezinfikovali prostory a vyčistili koberce. Každý den provádíme intenzivnější úklid včetně častější dezinfekce klik, vypínačů a madel.
  • Třídy větráme každou hodinu a děti budou trávit více času na dvorku.
  • S dětmi nebudeme chodit mimo areál Pididomku.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Při nástupu podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti, že jste nepřišli do kontaktu s nikým infikovaným COVID-19 v posledních 2 týdnech.
  • Jsme připraveni dětem měřit teplotu bezkontaktním teploměrem. V případě známek nemoci u dítěte v průběhu dne, budem dítě ihned izolovat a Vám budeme volat, abyste si dítě co nejdříve vyzvedli.
  • Pokud patříte do rizikové skupiny nebo sdílíte domácnost s někým, kdo patří do rizikové skupiny, raději zvažte docházku do školky/dětské skupiny. Více najdete v dokumentu níže...