Dětská skupina Pididomek Praha

Provoz dětské skupiny Pididomek Praha je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného. Cílem projektu Pididomek Praha CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008644 je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V centru Prahy tak doplňujeme ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení školní docházky.

Vidíme, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi, kterou jim doma nemůžete poskytnout. Mimo to se stále více setkáváme s Vaším přáním vrátit se dříve do práce. S námi lze skloubit práci a rodinu bez výčitek.

Dětská skupina Pididomek Praha v kostce:

  • Věkové rozpětí přihlášených dětí se pohybuje obvykle od 2 do 4 let
  • Kapacita 12 dětí na 3 pečovatelky s kvalifikací a pedagogickým vzděláním
  • Více jak pětiletá zkušenost se zvykáním nejmenších
  • Montessori prostředí
  • Kroužek angličtiny, jóga, divadelní přestavení, solná jeskyně a další
  • Respektujeme Vaše osobní data a soukromí, řídíme se zásadami GDPR