Dětská skupina Pididomek Praha

Provoz dětské skupiny Pididomek Praha je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného. Cílem projektu Pididomek Praha Pštrossova CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016251 je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V centru Prahy tak doplňujeme ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení školní docházky.

Vidíme, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi, kterou jim doma nemůžete poskytnout. Mimo to se stále více setkáváme s Vaším přáním vrátit se dříve do práce. S námi lze skloubit práci a rodinu bez výčitek.

Dětská skupina Pididomek Praha v kostce:

  • Věkové rozpětí přihlášených dětí se pohybuje obvykle od 1,5 roku do 3let
  • Kapacita 24 dětí na 4 kvalifikované pečovatelky (skupinka se dělí ještě na 2 menší podskupinky po 12 dětech/2 pečovatelky do 2 tříd)
  • Kroužek angličtiny, tanečky, canisterapie, divadelní představení
  • Vlastní hřiště ve dvoře

 

Mateřská škola Pididomek Praha

Navazuje plynule na péči o děti v dětské skupině. Děti tak mohou přejít nebo nastoupit rovnou do třídy starších dětí "Medvídci".

Svým akreditovaným programem dle Rámcového vzdělávacího program MŠMT nabízí školka vzdělávání se zaměřením na environmentální program. Denní aktivity jsou doplněny kroužkem angličtiny s rodilým mluvčím a montessori dílnami.

Kapacita MŠ: 18 dětí/2 kvalifikované učitelky