Tým v Mladé Boleslavi

Lenka Koťátková - zástupkyně dětských skupin a pečovatelka

Lenka1Mám vystudovaný obor Sociální práce a již při studiu jsem věděla, kam bude moje cesta směřovat. Proto jsem si při praxích vybírala zařízení pečující o děti, kde jsem získala spoustu zkušeností. Během studia jsem pravidelně docházela za dětmi do kojeneckého ústavu a dětského centra, kde jsem se stala dobrovolníkem. Zkušenosti jsem získala i při hlídání dětí v rodinách, které provádím i v současnosti. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován a kurz První pomoci. V Pididomku se starám o nejmenší děti, pomáhám jim s adaptací v novém prostředí a se začleněním do kolektivu. Největší odměnou mi je, když vidím jejich každodenní pokroky a úsměv na rtech.

Tatiana Šarudiová - pečovatelka

Tatiana1

Narodila jsem se v rodině, kde byly celé generace velmi silné rodinné vazby s velkým důrazem na tradice. V rodině, kde maminka, babičky i prababičky byly těmi nejdůležitějšími osobami, které s velkou láskou a oddaností pečovaly a držely rodinu pohromadě. Tento fakt mně v mém životě hodně ovlivnil. Po ukončení gymnázia, kdy moje spolužačky přemýšlely o dalším studiu a kariéře, já přemýšlela o vlastní rodině. Dnes jsem mámou dvou dcer, se kterýma jsem byla doma celých osm let a plně se jim věnovala. Náhoda přivedla do Pididomku a tady jsem si uvědomila, že práce s dětmi je to, čemu se chci věnovat. Získala jsem osvědčení „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a Certifikát první pomoci. Mým cílem je se i dále profesně vzdělávat. Co se týče mých koníčku, aktivně jsem se věnovala slovenskému lidovému tanci a zpěvu, ráda čtu, cestuji a mým velkým koníčkem je vaření a pečení, hlavně pro moji rodinu a přátele. Můj oblíbený citát, je citát Matky Terezy - "Chceš změnit svět? Jdi domů a miluj svoji rodinu".

 Veronika Peřinová - pečovatelka

Veronika1

Pocházím z velké rodiny, mám tři bratry a sestru. Možná i proto jsem vždy vyhledávala kontakt s dětmi a práce s nimi byl můj koníček. Úspěšně jsem vystudovala střední a později vyšší odbornou zdravotnickou školu, kde jsem mimo jiná pracoviště absolvovala praxi v dětském domově, v centru 83 pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a na dětském oddělení v nemocnici. Ve volném čase jsem brigádně pracovala jako vychovatelka v dětském koutku OC Olympia a o prázdninách se účastnila dětských táborů pro děti prvního stupně ZŠ Okna jako asistentka. Po ukončení studia jsem vycestovala do zahraničí jako au pair, stala jsem se tak na rok součástí rodiny se dvěma chlapci ve věku 1 a 3 roky. Péči o děti se chci věnovat i v budoucnu, protože mě stále naplňuje a baví.

Daniela ČDaniela Černá - pečovatelka

Respektuji jedinečnost dítěte. Podporuji sebeúctu, zdravé sebevědomi a originalitu. Mám Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi, školu Vědomého rodičovství a kurzy seberozvoje. Mezi mé záliby patří děti, příroda, pohyb, sport, kultura a zvířata.

 

Denisa Boháčková - pečovatelka

Denisa1

Abych mohla pracovat s dětmi, vystudovala jsem v roce 2014/2015 předškolní a mimoškolní pedagogiku na SSŠ Mája v Mladé Boleslavi. Pracovat s dětmi bylo vždy moje přání. Navíc mě k práci s dětmi přivedla část mojí rodiny, která také pracuje v mateřšké školce. Praxi jsem získala při studiu v mateřské školce v Katusicích. Nejvíce mě s dětmi baví vyrábění a různé hry. Jsem vždy ráda za jakékoliv pokroky a posuny dětí. Práce mě naplňuje a pokaždé, když vidím šťastné a rozzářené oči dětí, jsem šťastná i já, a to si myslím, že je při této práci velmi důležité. Navíc jakékoliv poděkování a pochvala od rodičů, když jsou s naší prací s dětmi spokojeni, je úžasná odměna.

Míša ŠMichaela Šporerová - učitelka v mateřské škole

Pididomek jsem si vybrala pro příjemné prostředí a menší kolektiv ve třídě. Ráda pro děti organizuji a plánuji aktivity, hraji na klavír a flétnu. Kromě předškolní pedagogiky na střední škole mám také státní závěrečnou zkoušku z logopedie, což hodlám využít při práci s dětmi.
P.S. Jazykový hlavolam pro pokročilé: "Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci."

Michaela Chramostová - zástupkyně ředitelky a učitelka v mateřské škole

Míša1

Vystudovala jsem pedagogickou školu J.H. Pestalozziho, Vyšší odbornou školu a VŠ Univerzita J. A. Komenského. Mám za sebou 3,5 letou praxi, z toho jeden rok pouze u předškolních dětí ve státní MŠ. Dva a půl roku jsem působila jako učitelka, zástupce ředitele v MŠ Mozaika česko-anglická, s.r.o. Měla jsem možnost získat Osvědčení z různých přednášek, seminářů a kurzů: Rozvoj motoriky dětí předškolního věku, Hygienické minimum, Kurz osobnostního a sociálního rozvoje pro učitele MŠ, Kurz první pomoci. Spolupracuji s DDM v Poděbradech, kde jsem spoluorganizatorkou týdenního, letního tábora pro děti z celé ČR. Po dvouleté mateřské dovolené jsem se vrátila zpět do pracovního nasazení. Vyučuji anglický jazyk formou hry a zábavy. Práce s dětmi mě moc baví a naplňuje. Svůj veškerý volný čas věnuji své rodině. Zajímám se o přírodu, sport a vaření.

Martina Marková - pečovatelka

Martina1

Vždy jsem chtěla pracovat s dětmi a teď se mi to splnilo. Záskala jsem kvalifikaci pracovníka v sociálních službách. Praxi mám ze školky a dětského klubu. K tomu i zkušenosti s hlídáním dětí v rodinách, které trvá dodnes. Mojí silnou stránkou je trpělivost, pracovala jsem s dětmi s ADHD. Mám dvě vlastní děti.

 

Alena Dirdová - školní asistentka v mateřské škole

Alena Dirdová

Vystudovala jsem střední školu textilní. Mám kurz asistent pedagoga. Svou povinnou praxi jsem absolvovala na ZŠ speciální v Mladé Boleslavi. Jsem moc ráda, že jsem se rozhodla pracovat s dětmi, protože k ním mám velmi kladný vztah a pracovat s nima mě baví a naplňuje. V Pididomku vedu kroužek Montessori, kde se zaměřují na jemnou a hrubou motoriku. Mezi mé záliby patří rodina, příroda a vaření.