Tým v Mladé Boleslavi

Tým v MB

Lenka Koťátková

Lenka1Mám vystudovaný obor Sociální práce a již při studiu jsem věděla, kam bude moje cesta směřovat. Proto jsem si při praxích vybírala zařízení pečující o děti, kde jsem získala spoustu zkušeností. Během studia jsem pravidelně docházela za dětmi do kojeneckého ústavu a dětského centra, kde jsem se stala dobrovolníkem. Zkušenosti jsem získala i při hlídání dětí v rodinách, které provádím i v současnosti. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován a kurz První pomoci. V Pididomku se starám o nejmenší děti, pomáhám jim s adaptací v novém prostředí a se začleněním do kolektivu. Největší odměnou mi je, když vidím jejich každodenní pokroky a úsměv na rtech.

Tatiana Šarudiová

Tatiana1

Narodila jsem se v rodině, kde byly celé generace velmi silné rodinné vazby s velkým důrazem na tradice. V rodině, kde maminka, babičky i prababičky byly těmi nejdůležitějšími osobami, které s velkou láskou a oddaností pečovaly a držely rodinu pohromadě. Tento fakt mně v mém životě hodně ovlivnil. Po ukončení gymnázia, kdy moje spolužačky přemýšlely o dalším studiu a kariéře, já přemýšlela o vlastní rodině. Dnes jsem mámou dvou dcer, se kterýma jsem byla doma celých osm let a plně se jim věnovala. Náhoda přivedla do Pididomku a tady jsem si uvědomila, že práce s dětmi je to, čemu se chci věnovat. Získala jsem osvědčení „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a Certifikát první pomoci. Mým cílem je se i dále profesně vzdělávat. Co se týče mých koníčku, aktivně jsem se věnovala slovenskému lidovému tanci a zpěvu, ráda čtu, cestuji a mým velkým koníčkem je vaření a pečení, hlavně pro moji rodinu a přátele. Můj oblíbený citát, je citát Matky Terezy - "Chceš změnit svět? Jdi domů a miluj svoji rodinu".

 Veronika Peřinová

Veronika1

Pocházím z velké rodiny, mám tři bratry a sestru. Možná i proto jsem vždy vyhledávala kontakt s dětmi a práce s nimi byl můj koníček. Úspěšně jsem vystudovala střední a později vyšší odbornou zdravotnickou školu, kde jsem mimo jiná pracoviště absolvovala praxi v dětském domově, v centru 83 pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a na dětském oddělení v nemocnici. Ve volném čase jsem brigádně pracovala jako vychovatelka v dětském koutku OC Olympia a o prázdninách se účastnila dětských táborů pro děti prvního stupně ZŠ Okna jako asistentka. Po ukončení studia jsem vycestovala do zahraničí jako au pair, stala jsem se tak na rok součástí rodiny se dvěma chlapci ve věku 1 a 3 roky. Péči o děti se chci věnovat i v budoucnu, protože mě stále naplňuje a baví.

Vendula Veselá

Vendy1

Mám dvě děti, se kterými jsem navštěvovala různé kroužky, pro maminky s dětmi, a tak mě v roce 2013 napadla myšlenka založit dětský klub Rarášek. Připravovala jsem děti na vstup do velké mateřské školky a také jsem s nimi na výlety. Absolvovala jsem několik seminářů např. Montessori přístup k dětem 0-6 let, pohybové hrátky nejen v Montessori, Základy Montessori předškolní pedagogiky a zdravotnický kurz. V roce 2017 jsem dostala zajímavou pracovní nabídku na práci s dětmi v Pididomku. Doplnila jsem si proto zkoušku pro chůvy, abych splnila kvalifikaci pro pečovatelky v dětské skupině. Starám se nyní o děti ve věku od 2,5 do 3,5 let. Učím je samostatnosti a objevování nových věcí.

Denisa Boháčková

Denisa1

Abych mohla pracovat s dětmi, vystudovala jsem v roce 2014/2015 předškolní a mimoškolní pedagogiku na SSŠ Mája v Mladé Boleslavi. Pracovat s dětmi bylo vždy moje přání. Navíc mě k práci s dětmi přivedla část mojí rodiny, která také pracuje v mateřšké školce. Praxi jsem získala při studiu v mateřské školce v Katusicích. Nejvíce mě s dětmi baví vyrábění a různé hry. Jsem vždy ráda za jakékoliv pokroky a posuny dětí. Práce mě naplňuje a pokaždé, když vidím šťastné a rozzářené oči dětí, jsem šťastná i já, a to si myslím, že je při této práci velmi důležité. Navíc jakékoliv poděkování a pochvala od rodičů, když jsou s naší prací s dětmi spokojeni, je úžasná odměna.

Jarmila Hůlková

Jarmila1

Mám velmi ráda děti a práce s nimi mě naplňuje. Chci je něco naučit, hrát si s nimi, dát jim kus sebe, porozumění, trpělivost, lásku a jistotu. Mám 30 let praxe u mládeže jako vychovatelka v Domově mládeže. a 5 let v mateřské školce. Co ráda dělám? Čtu knihy, mám ráda lidi, zvířata, přírodu, tanec, práce na zahrádce, sportuji. Mám doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, dále Osvědčení o získání profesní kvalifikace - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Certifikát - První pomoc KIDS/ SCHOOL základní. Abolvovala jsem kurzy "Respektovat a být respektován". Na prvním místě je pro mne rodina, mám dvě děti.

Michaela Chramostová

Míša1

Vystudovala jsem pedagogickou školu J.H. Pestalozziho, Vyšší odbornou školu a VŠ Univerzita J. A. Komenského. Mám za sebou 3,5 letou praxi, z toho jeden rok pouze u předškolních dětí ve státní MŠ. Dva a půl roku jsem působila jako učitelka, zástupce ředitele v MŠ Mozaika česko-anglická, s.r.o. Měla jsem možnost získat Osvědčení z různých přednášek, seminářů a kurzů: Rozvoj motoriky dětí předškolního věku, Hygienické minimum, Kurz osobnostního a sociálního rozvoje pro učitele MŠ, Kurz první pomoci. Spolupracuji s DDM v Poděbradech, kde jsem spoluorganizatorkou týdenního, letního tábora pro děti z celé ČR. Po dvouleté mateřské dovolené jsem se vrátila zpět do pracovního nasazení. Vyučuji anglický jazyk formou hry a zábavy. Práce s dětmi mě moc baví a naplňuje. Svůj veškerý volný čas věnuji své rodině. Zajímám se o přírodu, sport a vaření.

Martina Marková

Martina1

Vždy jsem chtěla pracovat s dětmi a teď se mi to splnilo. Záskala jsem kvalifikaci pracovníka v sociálních službách. Praxi mám ze školky a dětského klubu. K tomu i zkušenosti s hlídáním dětí v rodinách, které trvá dodnes. Mojí silnou stránkou je trpělivost, pracovala jsem s dětmi s ADHD. Mám dvě vlastní děti.