Provozní řád

Jaká máte práva a povinnosti?

 

 

Pravidla docházky

 • Za bezpečnost dětí v Pididomku odpovídá učitelka od doby převzetí dítěte od jeho rodičů do doby jejich předání rodičům nebo jimi pověřené osobě.
 • V případě opožděného vyzvednutí dítěte po otevírací době se účtuje extra poplatek 60 Kč za každou započatou půl hodinu.
 • Vybrané dny docházky je možné později změnit, jen pokud to umožňuje kapacita školky.
 • S ohledem na ostatní děti nepřijímáme děti s příznaky infenkčního onemocnění (včetně větší rýmy a kašle). V případě, že se dítěti přitíží během dne, bez prodlení voláme rodičům a do jejich příjezdu budeme dítě izolovat od ostatních.
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit.
 • Děti mají zakázáno nosit malé předměty, které lze spolknout. Také prosím omezte nošení vlastních hraček na minimum.
 • Oblečení dětí má být podepsané na štítkách. Pokud tak není, neručíme za ztráty věcí. 
 • Čtete pozorně informace na nástěnce nebo na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli.

 

Absence

 • Předvídatelné absence dítěte je třeba předem vložit do docházkového systému, do kterého má každý rodič přístup.
 • Nahrazují se pouze předem omluvené hodiny/dny prostřednictvím docházkového a náhradového systému nejpozději do 18 hodin den předem. Neomluvené dny se nenahrazují stejně jako státní svátky.
 • Zameškané hodiny, které byly řádně omluveny v docházkovém systému, se nahrazují pouze formou docházky v jiném termínu  nejpozději do 30 dnů od data omluvy. Náhradami se považují jiné dny než dny běžně přihlášené docházky (příklad: Pokud běžně chodí dítě v pondělí, středu a pátek a omluvíte například jednu středu v lednu, můžete ji pak nahradit v libovolné úterý nebo čtvrtek dle volné kapacity po domluvě a to až do konce února).
 • Při předem plánované celoměsíční nepřítomnosti dítěte se platí pouze 20% z měsíční sazby, díky tomu budete mít místo v Pididomku rezervováno.

 

Práva a povinnosti rodičů

 • Rodiče nebo jimi určený zástupce předají dítě pečovatelce/učitelce.
 • Dítě vyzvedávají osobně rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemný formulář s pověřením je uložen v Pididomku. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá.
 • Rodiče jsou povinni předem nahlásit individuální zdravotní zvláštnosti dítěte - alergie, diety, léky, jiný způsob stravování apod.
 • Rodiče musí doložit, že dítě má povinné očkování.
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte a změny telefonních čísel.
 • Rodiče mají právo přijít do Pididomku a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit po dohodě s pečovatelkou/učitelkou.
 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v Pididomku např. na rodičovské radě, kde mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu nebo projevit jakékoliv připomínky k provozu.
 • Rodiče mají právo konzultovat výchovné pokroky i problémy svého dítěte s pečovatelkou/učitelkou.
 • Zásady GDPR - rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu Pididomku.