Distanční vzdělávání

Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají v mateřské škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomné ve škole, např. z důvodu nemoci.

Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP školy, avšak ne nutně v plné míře. Škola přizpůsobuje formu výuky na dálku zákon podmínkám dítěte, které vyhodnotí na základě předchozí ankety pro rodiče. omezení.

V případě, že zákonný zástupce není součinný při distančním vzdělávání, považuje se takový případ jako zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Zapojení všech dětí

Pokud se dítě nemůže z technických důvodů účastnit online vzdělávání, mateřská škola může rodičům po telefonické domluvě úkoly předávat osobně pomocí pracovních listů.

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nicméně se nevylučuje zapojení také ostatních dětí.

Možné formy distanční výuky v MŠ:

  1. Elektronicky – školková aplikace, E-mail, webové stránky;
  2. On-line setkávání;
  3. Osobně – zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly ve škole po dohodě s učitelkou (v případě, že zákonný zástupce nemá možnost si pracovní listy a materiál vytisknout sám).

Zpětná vazba

  • Odevzdání portfolia se zadanými úkoly v mateřské škole po předchozí domluvě;
  • Posílání vyfocených úkolů mailem.

Kdy se neposkytuje distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání se nerealizuje, pokud předškoláci do MŠ nedochází z důvodů jako jsou například běžné virózy, střevní onemocnění, neštovice, nebo v případě, kdy o uzavření MŠ rozhodne poskytovatel či ředitelka z důvodu rekonstrukce. Distanční vzdělávání se taktéž neposkytuje v průběhu prázdnin a prázdninového provozu