Mateřská škola Pididomek Mladá Boleslav

Naše vize:

„S radostí se učíme poznávat sebe a svět kolem nás."

 

 O školce v kostce:Screenshot 2021 10 22 18.34.07

 • 18 dětí a 2 učitelky s pedagogickým vzděláním
 • školní asistent díky projektu Šablony III
 • celoroční provoz s letním programem
 • environmentální projekt během roku
 • každodenní angličtina
 • Montessori dílny
 • cvičení v Sokole a kurz plavání pod vedením instruktorů
 • pravidelná návštěva divadla a Ekocentra
 • procházky na Štěpánku nebo na vlastní hřiště v blízkosti
 • výlety do ZOO, canisterapie, dentální hygiena a ukázka krav magy

 

 

 

 

Rozvrh dne

7:00-8:30 příchody a vítání dětí, ranní volné hry
8:30-9:30 komunitní kruh, Montessori, cvičení, řízená činnost, skupinková a individuální činnost, angličtina a logopedie (dle rozvrhu)
9:30-9:45 hygiena a dopolední svačinka
9:45-11:45 oblékání a pobyt venku
11:45-12:15 hygiena a oběd
12:15-12:30 vyzvedávání dětí po oběde, příprava na spaní
12:30-14:00 odpočinek s pohádkou a klidné aktivity mimo lůžko, kroužek Předškolák
14:00-14:30 protažení těla, hygiena, svačinka
14:30-15:00 tematický blok dle rozvrhu, v případě příznivého počasí pobyt na hřišti
15:00-16:00 volná hra a vyzvedávání dětí


 Rozvrh Mladá Boleslav tygříci

 

 Školní řád

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
 2. Povinné předškolní vzdělávání
 3. Distanční vzdělávání
 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 5. Podmínky zacházení s majetkem školy
 6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 7. Vnitřní řád jídelny a výdejny