Mateřská škola Pididomek Mladá Boleslav

Naše mise:

„Dáváme dětem základ do života a pro další vzdělávání. Podporujeme v dětech samostatnost, zdravé sebevědomí a odpovědnost k přírodě.“

 

 • 18 dětí a 2 učitelky s pedagogickým vzděláním
 • celoroční provoz s letním programem
 • environmentální projekt
 • každodenní angličtina
 • montessori dílny
 • cvičení v Sokole a kurz plavání pod vedením instruktorů
 • pravidelná návštěva divadla a Ekocentra
 • procházky na Štěpánku nebo na vlastní hřiště v blízkosti
 • výlety do ZOO

V průběhu roku pořádáme pro rodiče besídky a pro děti další program - canisterapie, návštěva knihovny, dentální hygiena, a ukázka krav magy (sebeobrana pro děti).

Rozvrh dne:
6:30 - 8:30 příchod a vítání dětí, ranní hry a povídání si v kruhu
8:30 - 9:30 společný kruh, cvičení, tvoření, angličtina, zpívání, dramatika a montessori dílny
9:30 - 10:00 dopolední svačinka a oblékání na ven
10:00 – 12:00 procházka
12:00 - 12:30 hygiena a oběd
12:30 - 14:30 odpočinek
14:30 - 15:00 odpolední svačinka
15:00 - 16:30 spontánní hry, kroužky a vyzvedávání dětí

Kroužky (v ceně vzdělávacího programu)

 • Kroužek předškolák - každé pondělí 9:00 - 9:20
 • Montessori dílna - každé úterý a čtvrtek 8:00 - 8:30
 • Angličtina hravě - každý den 10-15 minut
 • Hudební kroužek s doprovodem kláves - každá středa 9:00 - 9:30
 • Logopedie s Míšou - každý pátek 8:30 - 8:50

Školní vzdělávací program

 1. Identifikační údaje
 2. Charakteristika školy
 3. Charakteristika vzdělávacího programu
 4. Podmínky a organizace vzděvání
 5. Vzdělávací obsah a integrované bloky
 6. Evaluační systém

Školní řád

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
 2. Povinné předškolní vzdělávání
 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 4. Podmínky zacházení s majetkem školy
 5. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 6. Vnitřní řád jídelny a výdejny