Mateřská škola Pididomek Mladá Boleslav

Naše vize:

„S radostí se učíme poznávat sebe a svět kolem nás."

 

 O školce v kostce:Screenshot 2021 10 22 18.34.07

 • 18 dětí a 2 učitelky s pedagogickým vzděláním
 • školní asistent díky projektu Šablony III
 • celoroční provoz s letním programem
 • environmentální projekt během roku
 • každodenní angličtina
 • Montessori dílny
 • cvičení v Sokole a kurz plavání pod vedením instruktorů
 • pravidelná návštěva divadla a Ekocentra
 • procházky na Štěpánku nebo na vlastní hřiště v blízkosti
 • výlety do ZOO, canisterapie, dentální hygiena a ukázka krav magy

 

 

Rozvrh dne

6:30 - 7:00 ranní klubík Pididomek
7:00 - 8:30 příchody a vítání dětí, ranní volné hry
8:30 - 9:30 komunitní kruh, Montessori, cvičení, řízená činnost, angličtina
9:30 - 10:00 dopolední svačinka a oblékání na ven
10:00 - 12:00 procházka
12:00 - 12:30 hygiena a oběd
12:30 - 14:30 odpočinek
14:30 - 15:00 hygiena a odpolední svačinka
15:00 - 15:30 odpolední tématický blok
15:30 - 16:00 volná hra a vyzvedávání dětí
16:00 - 16:30 odpolední klubík Pididomek

 

Školní řád

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
 2. Povinné předškolní vzdělávání
 3. Distanční vzdělávání
 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 5. Podmínky zacházení s majetkem školy
 6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 7. Vnitřní řád jídelny a výdejny

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení pandemie onemocnění COVID-19, nastavili jsme obecná pravidla v případě infekčních onemocnění a pobytu ve školce, která musí být striktně dodržována.