Plán výchovy a péče v Mladé Boleslavi

Celoroční výchovný program je rozdělen do celků podle ročního období a podrobněji rozepsán po měsíci. Všechny činnosti vychází z nejpřirozenějších projevů dětí, kterým jsou hry. Respektují se přirozené potřeby dítěte, jeho začleňování do kolektivu, společnosti a životního prostředí. Činnosti jsou doplněné montessori dílnami, pravidelnou angličtinou, hudbou a pohybem.

Cílem je:

  • osvojení návyků hygienických, kulturních a společenských
  • získání zkušeností, poznatků a prožitků
  • utváření sebevědomí, samostatnosti a posílení vůle
  • respektování pravidel i ostatních v kolektivu
  • umění vyjádřit a pojmenovat své pocity
  • rozvíjí myšlení, uvažování, paměti, tvořivosti
  • trénování trpělivosti, pozornosti, grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky

 

Měsíční plány

Září – Seznamování se se školkou, s pravidly a kamarády. Naučíme se pravidla slušného chování. Trénujeme hygienické návyky a návyky stolování. Tento měsíc se bude nést v duchu pohádek - jaké známe, čtení, hraní, postavy. Budeme i zpívat, tancovat a učit se poznávat hudební nástroje.

Říjen – Přišel podzim, zkoumáme změny v přírodě. Loučíme se s létem a se zvířátky, které uléhají k zimnímu spánku. Učíme se plody podzimu, podzimní sklizeň. Vyrobíme si draky a zkusíme je pouštět. Vysvětlíme si, co je Halloween a oslavíme ho.

Listopad – Vysvětlíme si, co jsou dušičky a jak můžeme uctít jejich památku. Budeme čekat, zda přijede Martin na bílém koni a povídat si o něm. Tento měsíc je ve znamení barevného listí a práce s listím. Poznávání lesa, jeho zvířátek, plodů. Celý měsíc se budeme učit pracovat s knihou.

Prosinec – Mikulášská nadílka, vánoční zvyky, tradice, advent. Příprava dárečků pro rodiče, básničky s vánoční tematikou. Vyrábění ozdobiček na stromek, strojení stromečku, příprava na vánoční besídku, pečení cukroví.

Leden – Začíná nový rok, ukončení Vánoc svátkem tříkrálovým. Zimní radovánky ve sněhu, sněhové vločky, zimní sporty a činnosti, stavění sněhuláka.

Únor – Učíme se orientovat v čase a prostoru. Rozdělíme si rok do čtyř ročních období a roční období na měsíce. Pojmenujeme si dny v týdnu a naučíme se režim dne – co kdy děláme a denní aktivity. Seznamujeme se s počasím a oblečením, které si s počasím spojujeme. Naučíme se rozeznávat protiklady, tvary, materiály a množství. Společně oslavíme masopust a připravíme si karneval v maskách.

Březen – Vítáme jaro, příroda se probouzí, loučíme se se zimou, pozorujeme změny v přírodě. Učíme se zvířátka – jaké známe, kde žijí, jejich mláďátka atd. Poznáváme první jarní kytičky, zkusíme si nějaké zasadit a starat se o ně. Tento měsíc budeme i zkoušet různé pokusy a experimenty. Budeme si povídat o vynálezech.

Duben – Povídání si o Velikonocích, o zvycích, tvoření velikonočních vajíček, zajíčků či slepiček. Ukážeme si a naučíme se nějaká lidová řemesla, zjistíme, jak máme šikovné ručičky. Naučíme se, jaké potraviny máme kolem sebe, jaké jsou zdravé a jaké naopak našemu tělu škodí. Slavíme Den země a Čarodějnice.

Květen – Seznamujeme se s Dnem matek a povídáme si, jak maminky vypadají, jak se jmenují, co na nich máme rádi. Povídáme si o své rodině, domovu a kamarádech. Naučíme se poznávat emoce a smysly (zrak, sluch, hmat, chuť, čich) a své tělo. Povídáme si o zdraví a o zdravém životním stylu. Příprava na závěrečnou besídku.

Červen – Oslavíme Den dětí. Budeme si povídat o tom, jak se těšíme na prázdniny a o cestování. Čím můžeme cestovat a co můžeme při cestování navštívit a vidět. Konec školního roku oslavíme závěrečnou besídkou pro rodiče, na kterou se budeme během měsíce připravovat.

Červenec a srpen – týdenní tábory s atraktivní tématikou.