Dětské skupiny

Provoz obou dětských skupin v Pididomku v Mladé Boleslavi je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného. Projekt dětská skupina "Pididomek Mladá Boleslav" CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_132/0006789 a projekt dětská skupina "Pididomek jesle Mladá Boleslav" CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008653 vytváří vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi tím, že rozšiřuje služby péče o nejmenší děti, o které je rostoucí zájem.

Dětská skupina Pididomek Mladá Boleslav - dětem a rodičům známá jako "Žabičky" má kapacitu 12 dětí ve věku 3 - 4 let na 2 pečovatelky (max. 6 dětí na pečovatelku).

Dětská skupina Pididomek jesle Mladá Boleslav - má kapacitu 18 dětí ve věku 1,5 - 3 roky na 4 pečovatelky. Dětská skupina je rozdělena na "Rybičky" a "Želvičky", protože v menších skupinkách se lépe pracuje a přístup je individuálnější.

Plán výchovy a péče je rozdělen do měsíčních tématických bloků. Dbáme na tři oblasti výchovy.

Vaše práva a povinnosti najdete v provozním řádě.

Aktivity během roku

 • Angličtina - 2-3x týdně s Verčou, která má zkušenosti jako au-pair v Anglii
 • Cvičení a pohybové hry v Sokolovně; ukázka krav maga pro děti od 3 let
 • Kroužek tanečky
 • Návštěvy ekocentra, výlety do ZOO, canisterapie
 • Dentální hygiena, divadelní představení
 • Besídky s rodiči, vánoční focení, oslavy narozenin se skákacím hradem
 • Letní prázdninový program

 

Rozvrh dne

 • 6:30 - 8:30 příchod a vítání dětí, ranní hry a povídání si v kruhu
 • 8:30 - 8:45 angličtina
 • 8:45 - 9:15 ranní program
 • 9:15 - 9:45 svačina a hygiena
 • 9:45 - 11:30 pobyt venku
 • 11:30 - 12:30 oběd a příprava na spaní
 • 12:30 - 14:30 odpočinek
 • 14:30 - 15:00 svačina
 • 15:00 - 16:30 spontánní hry, odpolední kroužky a vyzvedávání dětí