Dětské skupiny

Naše vize: "Jsme jedno velké otevřené srdce"

Pididomek Mladá Boleslav

Dětské skupiny Pididomek Mladá Boleslav a Pididomek jesle Mladá Boleslav prošly v létě 2020 auditem Ministerstva práce a sociálních věcí, ve kterém získaly značku kvality. Dětská skupina, která toto ohodnocení získá, plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posiluje kvalitu péče rozvíjením činností v řadě dalších oblastí nad legislativní rámec.

 

 

Provoz obou dětských skupin v Pididomku v Mladé Boleslavi je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného. Projekt dětská skupina "Pididomek Mladá Boleslav 2" CZ.03.1.51/0.0./0.0/19_101/0015627 a projekt dětská skupina "Pididomek jesle Mladá Boleslav 2" CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017004 vytváří vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi tím, že rozšiřuje služby péče o nejmenší děti, o které je rostoucí zájem.

Dětská skupina Pididomek Mladá Boleslav - dětem a rodičům známá jako "Žabičky" má kapacitu 12 dětí ve věku 3 - 4 let na 2 pečovatelky (max. 6 dětí na pečovatelku).

Dětská skupina Pididomek jesle Mladá Boleslav - má kapacitu 18 dětí ve věku 1,5 - 3 roky na 4 pečovatelky. Dětská skupina je rozdělena na "Rybičky" a "Želvičky", protože v menších skupinkách se lépe pracuje a přístup je individuálnější.

Plán výchovy a péče je rozdělen do měsíčních tématických bloků. Dbáme na tři oblasti výchovy.

Vaše práva a povinnosti najdete v provozním řádu. Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení pandemie onemocnění COVID-19, nastavili jsme obecná pravidla v případě infekčních onemocnění a pobytu v dětské skupině, která musí být striktně dodržována.

Aktivity během roku

 • Angličtina - 2-3x týdně
 • Cvičení a pohybové hry v Sokolovně; ukázka krav magy pro děti od 3 let
 • Kroužek jógátky
 • Návštěvy ekocentra a výlety do ZOO
 • Dentální hygiena
 • Divadelní představení
 • Besídky s rodiči, vánoční focení, oslavy narozenin se skákacím hradem
 • Letní prázdninový program

 

Rozvrh dne

 • 6:30 - 8:30 příchod a vítání dětí, ranní hry a povídání si v kruhu
 • 8:30 - 8:45 angličtina
 • 8:45 - 9:15 ranní program
 • 9:15 - 9:45 svačina a hygiena
 • 9:45 - 11:30 pobyt venku
 • 11:30 - 12:30 oběd a příprava na spaní
 • 12:30 - 14:30 odpočinek
 • 14:30 - 15:00 svačina
 • 15:00 - 16:30 spontánní hry, odpolední kroužky a vyzvedávání dětí

 

Přijímání dětí

Děti přijímá ředitelka dětské skupiny v průběhu celého roku, umisťování dětí závisí na počtu aktuálně uvolněných míst. Největší počet přijatých dětí spadá do měsíce září v návaznosti na odchod dětí do MŠ. Do dětských skupin se přijímají zdravé děti ve věku od 1 roku (zvládnou-li chůzi do schodů) zpravidla však od 1,5 roku podle pořadí podaných přihlášek-evidenčního listu. Čím dříve je přihláška-evidenční list podán, tím větší je šance na umístění dítěte.

Vyplněný evidenční list, který naleznete v záložce Přihláška Mladá Boleslav, doručte k nám do Pididomku, a to buď mailem nebo osobně. Kdykoliv si s námi můžete domluvit schůzku a přijít se k nám podívat. Rádi Vás uvítáme.

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému vymizení pandemie onemocnění COVID-19, nastavili jsme obecná pravidla v případě infekčních onemocnění a pobytu v dětské skupině, která musí být striktně dodržována.