Ceník

Děti od 3 do 6 let

Frekvence docházkyMěsíční školkovné s celodenní docházkou
1x - 5x týdně 3 000 Kč

Uvedené ceny zahrnují dopolední kroužky. Strava 65 Kč/den není zahrnuta ve školkovném.

 

 

Děti od 1,5 roku do 3 let

Chceme nabízet co nejlepší péči a vyjít vstříc zvýšenému zájmu rodičů menších dětí, které potřebují mnohem více péče a pozornosti.

Frekvence docházkyMěsíční školkovné s celodenní docházkou
5x týdně 6 000 Kč
4x týdně 5 000 Kč
3x týdně 4 000 Kč
2x týdně 3 000 Kč

Strava 65 Kč/den není zahrnuta v ceně. V případě zájmu o půldenní docházku, nás prosím kontaktujte.

Bonusy pravidelné docházky

Za doporučení nového klienta, můžete získat 50% slevu ze školkovného na jeden měsíc v případě, že k nám dítě nastoupí.

PIDIDOMEK Vám vydá platný doklad pro uplatnění daňové úlevy na každé dítě ročně dle Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Sleva má formu slevy na dani, tedy částky odečítané přímo z daní, nikoliv "jen“ ze základu daně.

Rezervace místa

Povinnost PIDIDOMKU k rezervaci místa vznikne odevzdáním vyplněné přihlášky a zaplacením registračního poplatku ve výši 3 000 Kč. Po nástupu dítěte do vzdělávacího programu bude registrační poplatek odečten ze školkovného ve výši celého poplatku. Tuto slevu PIDIDOMEK promítne do prvních splátek školkovného. V případě, že rodič dítěte poruší svůj závazek a neumístí své dítě do PIDIDOMKU, vznikne PIDIDOMKU nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši registračního poplatku. Tato pokuta bude prominuta v případě, že rodič najde za své dítě náhradníka.