Ochrana zdraví

MŠ třída tygrů - otevření 11. května

DS Pididomek jesle Mladá Boleslav a DS Pididomek Mladá Boleslav (rybičky, želvičky a žabičky) - otevření 27. dubna ve spojené skupince

Provozní opatření v Pididomku:

  • Otevírací doba je od 11. května od 6:30 do 16:30.
  • Předání dětí bude možné v šatně, rodiče musí mít po celou dobu roušku. V šatně se bude moct pohybovat max. 5 dětí s rodiči z důvodu co největšího omezení kontaktu. Ostatní musí počkat před vchodem, než se prostor šatny uvolní.
  • Děti a učitelky roušky mít nemusí.
  • Před otevřením jsme dezinfikovali prostory a vyčistili koberce. Každý den provádíme intenzivnější úklid včetně častější dezinfekce klik, vypínačů a madel.
  • Třídy větráme každou hodinu a děti budou trávit více času venku na hřišti.
  • S dětmi budeme chodit na naše soukromé hřiště, proto prosím opatřete děti rouškou na cestu na hřiště v podepsaném sáčku. Na hřišti si děti roušku sundají.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Při nástupu podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti, že jste nepřišli do kontaktu s nikým infikovaným COVID-19 v posledních 2 týdnech.
  • Jsme připraveni dětem měřit teplotu bezkontaktním teploměrem. V případě známek nemoci u dítěte v průběhu dne, budem dítě ihned izolovat a Vám budeme volat, abyste si dítě co nejdříve vyzvedli.
  • Pokud patříte do rizikové skupiny nebo sdílíte domácnost s někým, kdo patří do rizikové skupiny, raději zvažte docházku do školky/dětské skupiny. Více najdete v dokumentu níže...