Dětské skupiny v Mladé Boleslavi

Provoz obou dětských skupin v Pididomku v Mladé Boleslavi je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného. Projekt dětská skupina "Pididomek Mladá Boleslav" pro 12 dětí, CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_132/0006789 a projekt dětská skupina "Pididomek jesle Mladá Boleslav" pro 18 dětí, CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008653 vytváří vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi tím, že rozšiřuje služby péče o děti, o které je velký zájem. Důvodem této poptávky může být přání rodičů vrátit se dříve do práce. Maminky si stále více uvědomují, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi, kterou jim doma nemohou poskytnout.

V Mladé Boleslavi doplňujeme ucelený systém péče o dítě od 1,5 roku do zahájení školní docházky. Děti postupně přecházejí do skupiny odpovídající jejich věku. Nově registrujeme mateřskou školu dle školského zákona s kapacitou 18 dětí a 2 kvalifikovanými učitelkami, abychom uspokojili přání rodičů předškoláku a ti u nás mohli zůstat až do zahájení povinné školní docházky.

Dětské skupiny v kostce:

  • Jesličky či školky nyní známé pod pojmem dětské skupiny pod jednou střechou v reprezentativní budově na Náměstí Míru
  • V blízkosti park Štěpánka, ekocentrum Zahrada a vlastní hřiště hned naproti Pididomku pro každodenní pobyt venku
  • Motto výchovy "Respektovat a být respektován"
  • Max. 6 dětí na jednu pečovatelku v dětské skupině
  • Inspirativní prostředí s montessori pomůckami a pravidelná angličtina