Nové zařízení péče o děti v Mladé Boleslavi

Dětská skupina, jesličková třída a školková třída v Pididomku v Mladé Boleslavi v kostce:

  • Školka a jesličky pod jednou střechou v reprezentativní budově na Náměstí Míru
  • V blízkosti park Štěpánka, ekocentrum Zahrada a vlastní hřiště pár kroků od školky u Sboru českých bratří
  • Motto výchovy "Respektovat a být respektován"
  • Kapacita 18 dětí v jesličkové třídě v přízemí
  • 12 dětí ve třídě pro starší děti od 3 do 6 let v prvním patře
  • Maximlně 6 dětí na jednu vychovatelku
  • Inspirativní prostředí s montessori pomůckami a klasickými hračkami
  • Angličtina, cvičení a další kroužky
  • Montessori dílny pro veřejnost
  • Moderní on-line docházkový a náhradový systém pro rodiče 

 

Provoz dětské skupiny, školky a jeslí Pididomek v Mladé Boleslavi je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného. Projekt dětská skupina "Pididomek Mladá Boleslav" CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_132/0006789 a projekt zařízení péče o děti do 3 let "Jesle MyVy" CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000672 vytváří vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi tím, že rozšiřuje služby péče o děti. Díky 2 grantům můžeme vybudovat jesličkovou třídu pro děti od 1,5 roku do 3 let a školkovou třídu pro děti od 3 do 6 let. V Mladé Boleslavi tak doplňujeme ucelený systém péče o dítě od 1,5 roku do zahájení školní docházky.

Nabízíme plnohodnotný program pro děti školkového věku a péči dětem, které do školky ještě nezačaly chodit. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po jesličkách. Maminky si stále více uvědomují, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi, kterou jim doma nemohou poskytnout. Důvodem této poptávky může být přání vrátit se dříve do práce. Na jesličkovou třídu navazuje školková třída, ve které se zaměřujeme na emoční a polytechnickou výchovu, kterou doplňuje kroužek angličtiny a montessori dílny.

 Nové sociální zázemí pro děti.
 
Návrh hřiště, které máme již vybudované a je v těsné blízkosti školky v klidném parku.