Angličtina v Pididomku

Od března do června jsem absolvovala kurz pro výuku aj se zaměřením na MŠ a 1.st.ZŠ metodou Wattsenglish, která je jako jedna z mála určena i pro výuku v MŠ. Shrnula jsem pro vás zajímavé poznatky.

Během prvních dvou let života se děti naučí mateřský jazyk, a tak je proti přírodě, aby za dva měsíce hovořily cizím jazykem. Nejprve se děti naučí porozumět a reagovat na pokyny (např. přines žlutý balon). Děti se učí, i když se aktivně nezapojí. Snažíme se vytvořit zajímavou hodinu, vždy formou hry.

Český a anglický svět děti vnímají naprosto rozdílně. Přepnout do angličtiny jim pomáhá anglicky mluvicí osoba, plyšák používán na výuku angličtiny (hovořící jen anglicky), stejná místnost, stejný čas a učení pomocí obrázků (s anglickým textem malými písmeny – později pomůže dětem číst a psát). Do 10 let je anglický jazyk vnímán jako nástroj, od 10 jako systém komunikace. (Pokud chcete, aby dítě doma předvedlo, co umí z hodiny aj, musíte vytvořit co nejpodobnější prostředí.)
Děti učíme mluvit celými větami: např.: it is yellow. Ne pouze: yellow.

Učitel by měl mluvit celou dobu pouze v aj, protože pokud přepne do češtiny, děti se toho budou snažit využít a bude velmi těžké pokračovat v angličtině. Před 20-30 lety se učilo formou překladovou, žáci znali slovíčko v obou jazycích, ale dorozumět se pro ně bylo obtížné. Dnes je výuka zaměřena tak, aby byli schopni se v celých větách dorozumět.

Veronika Peřinová, pečovatelka v dětské skupině Pididomek jesle Mladá Bolelav