Polytechnická výchova

V březnu toho roku jsem absolvovala online kurz Úvod do polytechnické výchovy - Hravé metody s kostkami. Kurz byl velice nápaditý a interaktivní.

Zde jsem shrnula některé poznatky, které mohou být zajímavé pro mé kolegyně i pro rodiče našich dětí.

Tento kurz mi dal především nové poznatky o polytechnické výchově a využití v praxi. Polytechnika zahrnuje 3 oblasti vzdělávání: přírodovědné, technické a environmentální. Činnosti, které pod tyto oblasti patří, jsou například sázení rostlin, třídění věcí a práce se zbytkovým materiálem, pokusy a objevy ve třídě a mnoho dalšího. V činnostech dětí trénují paměť, logiku a zručnost. Zdokonalují pohyby rukou a těla, mají lepší koordinaci a zlepší se jim jemná i hrubá motorika. V neposlední řadě jim realizace nápadů a zvládání praktických činností podporuje hlavně zdravé sebevědomí.

Při práci s dětmi se budu snažit rozvíjet znalosti o technickém prostředí, ale také podpořit zájem o přírodovědné a environmentální obory. Podpořit jejich touhu tvořit, práci i zdárně dokončit (např. motivovat je výzvami a různými druhy činností), najít společné řešení technických problémů a dále se budu snažit v nich rozvíjet vzájemnou spolupráci a komunikaci (např. skupinovými pracemi, větší diskuzí o daném tématu).

V kurzu jsem načerpala mnoho inspirace a nápadů na aktivní hry s kostkami a stavebnicemi. Moc už se těším, až některé z nich budu moc využít při výuce s dětmi.

Autorka: Denisa Boháčková, pečovatelka v dětské skupiěn Pididomek Mladá Boleslav