Jak předejít křivým zádům u dětí

Vadné držení těla je způsobeno nejčastěji svalovými dysbalancemi. Správné držení těla se formuje od nejútlejšího věku.

Největším rizikem je přechod posturální vady do vady strukturální, kterou již nelze vůlí srovnat. Mezi posturální vady se řadí plochá záda, kulatá záda, kyfolordotické držení, labilní postoj, inverze zakřivení. Chtěla bych se zaměřit na důležitosti rodinné výchovy, na co by měli rodiče myslet a co by se nemělo zanedbávat ani ve školkách a později školách s důrazem na posturální vadu – skolióza. Skolióza je patologické vychýlení páteře do strany, může vzniknout tzv. esíčko.

Základy držení těla a rodina

Základ držení těla se začíná utvářet v rodině. Rodiče by měly vědět informace, jak děti učit správně držet tělo. Měli by mít povědomí o tom, co pro posílení zdraví a zdatnosti dítěte udělat. Není dobré ponechávat péči o správné držení těla náhodě, protože má pro budoucí život jedince nezanedbatelný význam, kdy se nejedná jen o pracovní hledisko, ale také zdravotní, psychologické a estetické. Ze zdravotního hlediska jde o dostatek místa pro všechny vnitřní orgány a jejich funkčnost - správné držení těla k tomu přispívá. V lidském těle je vše provázané a tak např. špatné postavení pánve může mít vliv na chybné vytvoření nožní klenby apod. Vadné držení těla může mít např. vliv na to, že břišní stěna bude ochablá, vnitřní orgány poklesnou a budou nedostatečně prokrvovány atd. Také duševní stav má nemalý vliv na držení páteře a je prokázáno, že při strachu a skleslosti, klesnou ramena, postava se zhroutí a držení hlavy povolí. Riziko skoliózy hrozí již u miminek. Na skoliózu může mít vliv samotný porod nebo třeba nešťastný pád z postýlky či předčasné usazování dítěte, dokud ještě nemá dostatečně posílené zádové svalstvo. Ve většině případů není známá přesná příčina skoliózy, může jít o příčinu genetickou, tak příčinu vnějšího prostředí.

Od kojence ke vzpřímenému stoji

Vzpřímený stoj na dvou nohách vyžaduje učení od kojeneckého věku. Začíná se zvedáním hlavičky, kdy dítě pozoruje okolí a přechází přes fázi sezení, lezení, stoj. Vyrovnané držení těla souvisí se zrakem. Se zrakem souvisí i dobrá stabilita a dobrou zprávou je, že se dá vytrénovat. Hlava přitom hraje nejdůležitější úlohu. Tím, jak se zapojuje hlava, může vznikat napětí v krčních oblastech. Napětí krčních svalů může způsobovat i únavu a bolesti hlavy, uvolňovací cviky často pomohou.

U kojenců se může často objevit asymetrie těla, ale většinou do 3 let vymizí, jedná se o tzv. kojeneckou skoliózu. V některých studiích je tato kojenecká skolióza dávána do souvislosti s polohováním. V zemích, kde polohují více na břicho, byl výskyt skoliózy v kojeneckém věku menší. Výjimečně se může objevit infantilní skolióza, u které může nastat rychlá progrese. V období od 3 let do puberty se jedná o juvenilní idiopatickou skoliózu, objevuje se mírná křivka a většinou nemá progresivní tendence. Jakmile začne dítě chodit, mělo by se dávat pozor na vození za ručičku, kde mohou vznikat asymetrie. Rodiče by si asymetrických projevů jako je nachýlení na jednu stranu u dětí měli všímat a měli by se poradit s lékařem.

Vnitřní a vnější příčiny mající vliv na správné držení těla

Na správné držení těla mají jistě vliv genetické faktory, ale také výživa, spánek, zatěžování, okolní prostředí, pobyt venku a další. Pokud to tedy otočíme, můžeme hledat příčiny vadného držení těla buď v dědičných dispozicích (vnitřní příčiny) nebo je příčinou prostředí (vnější příčiny), které však lze rodinnou výchovou ovlivnit. Co dobře působí je pobyt na čerstvém vzduchu, střídání činností, při kterých se mění polohy těla. Dětem by se měl ergonomicky přizpůsobit nábytek – výška stolu, židle, proporce nábytku, lůžko a osvětlení. U školáků je třeba dát pozor na výběr aktovky se zpevněnými zády. V dnešní době hraje stále důležitější roli zdravý pohyb venku na čerstvém vzduchu, protože mnoho dětí tráví více času u mobilů a počítačů. Všechny tyto faktory působí dlouhodobě a je třeba důslednosti při jejich kompenzaci

Vytvoření představy o správném držení těla a vyrovnávání

Již malým dětem lze vytvořit představu o správném držení těla např. pohádkou nebo obrázkem postavy. Je škoda, že na školách se neznámkuje správné držení těla stejně jako např. matematika a jiné předměty. Nicméně rodiče mohou děti také dobře motivovat, kolikrát pohlazení může mít větší účinek než napomínání a plácání do zad se slovy „Narovnej se.“ Jemné pohlazení v částech, které je třeba narovnat opravdu může být postačující. Jako „rovnátko“ zad může posloužit zeď. Vyrovnat záda lze dobře kupodivu v leže. Je dobré provádět vyrovnávání několikrát denně. Samotná představa může mít nemalý účinek, je dokázáno, že právě představa pohybu probíhá v mozkových centrech, aniž by jedinec pohyb vykonával. To, jak člověk uvnitř něco prožívá, se odrazí na držení těla a opačně - správné držení těla může přispět ke změně myšlení uvnitř (na tomto principu je postaveno cvičení s uvědomělými pozicemi z iyengar jógy či jinými druhy jóg). Nic se nesmí přehánět, ani délka cvičení ani zátěž. Všechny vyrovnávací cviky je třeba kompenzovat jiným pohybem např. chůzí, během nebo třeba tancem. Rodiče by měli vědět na začátku, jaké má dítě sklony při držení těla, protože u některých dětí se vyrovnávání může provádět v leže.

Kompenzační cvičení

Děti se skoliózou by měly cvičit pravidelně, ideálně každý den. Není dobré děti do cvičení nutit a je třeba najít motivaci, třeba tak, aby bylo cvičení zábavné a cviky se čas od času měnily. Cvičení by mělo být plynulé bez škubavých pohybů. Cviky by měly být zaměřeny na celkové zvýšení pohyblivosti páteře, protože u skolióz často dochází k mnohačetným blokádám. Posilování lze také zahrnout na různé oblasti – mezilopatkové svaly, břicho, zádové svalstvo. Při cvičení jde více o pravidelné kratší bloky než jednorázové přetěžování. Postupně lze zařazovat cviky i na protažení krční páteře, prsních svalů – tyto partie mohou být zkrácené. Nemělo by se podle mého zapomínat ani na posílení a protažení nohou, které drží trup. Cviky pro napřímení páteře lze provádět v sedě, leže, na čtyřech a ve stoje.

V příštím článku Vám ukážeme konkrétní metody cvičení a sestavu pro cvičení dětí.