Respektující péče

Při výchově dětí používáme v Pididomku přístup "Respekt a být respektován". Děti potřebují hranice. Respektující přístup tyto hranice dětem poskytuje a přitom umožňuje uspokojování jejich potřeb a rozvíjí jejich sebeúctu.

Mezi argumenty podporující tento přístup patří poznatky o tom, jak funguje náš mozek, jaké důsledky s sebou nese mocenský model vztahů a také teorie motivace s důrazem na pochopení rizik trestů a odměn jako nástrojů vnější motivace.

Děti potřebují respekt a potřebují se cítit bezpečně, aby mohly poznávat. Místo trestání je mnohem efektivnější nechat dopadnout přirozené důsledky jejich činů. Místo příkazů je lepší dětem vysvětli vše několikrát, aby mohly pochopit souvislosti v budoucnosti a mohly se chovat nezávisle.