Výzkum jeslí

Výzkumy jeslí potvrzují, že záleží na kvalitě zařízení. Děti mají méně problémů, pokud navštěvují kvalitní jesle s malým poměrem dětí/ dospělých, vzdělanými pečovatelkami, a malými skupinkami.

 

U rodin s velkým rizikem výskytu problémů může být pobyt dětí v kvalitních jeslích přínosem už od 6 měsíců. Záleží tedy na rodinném prostředí.

Jesle podporují školní výkon. Když děti mladší jeden rok navštěvovaly jesle, tak později vykazovaly lepší školní výsledky. Také byly hodnoceny jako neposlušnější, ale tento efekt byl poměrně slabý.

Hlavní mýty o jeslích:

 • Pro děti je přirozené, aby se svou matkou zůstávaly doma do věku tří let.
 • Každý přece ví, že zařízení denní péče jsou pro děti do tří let škodlivá.
 • Čeští odborníci prokázali, že jesle jsou pro děti nebezpečné.
 • Jesle jsou vynálezem komunistů.
 • Česká republika si investice do kvalitních center péče o děti nemůže dovolit.
 • Češi a Češky kvalitní centra péče o děti do tří let nechtějí.
 • Česká rodinná politika se opírá o vědecké poznatky

 

Některé konkrétní výzkumy

Pobyt v jeslích sám o sobě nenarušuje bezpečnou vazbu s matkou

 • Lieselotte, Ahnert, Megan Gunnar, Michael Lamb, Martina Barthel, Transition to Child Care: Associations With
  Infant–Mother Attachment, Infant Negative Emotion, and Cortisol Elevations, Child Development, vol.75, no. 3, 2004, 639-650.
 • NICHD Early Child Care Research Network, The Effects of Infant Child Care on Infant-Mother Attachment
  Security: Results of the NICHD Study of Early CHild Care. Child Development. vol. 68, no. 5, 1997, str. 860-879.

Pobyt v kvalitních jeslích nenarušuje sociální, kognitivní či emoční vývoj

 • Bengt-Erik Andersson, Effect of Public Day-Care: A Longitudinal Study. Child Development, vol. 60, no. 4, str. 857-866.
 • Deborah Lowe Vandell, Jay Belsky, a kol. Do Effects of Early Child Care Extend to Age 15 Years? Results
  From the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development. Child developmnet, 81, 3, 737-756.
 • Anders Broberg, Holger Wessels, Michael Lamb, Philip Hwang, (1997). Effects of Day Care on the Development of Cognitive Abilities in 8-Year-Olds: A Longitudinal Study. Developmental Psychology. 33, 1, 62-69.
 • Margaret Caughy, Janet DiPietro, Dona Strobino, Day-Care Participation as a Protective Factor in the
  Cognitive Development of Low-Income Children, Child Development, vol. 65, no. 2, 1994, str. 457-471