Náprstkovo muzeum

V Náprstkově muzeu jsme se účastnili programu zaměřeném na původní Australské obyvatelstvo. Děti si vyzkoušely napodobit australské tečkované malby a prohlédly si nástroje domorodců (bumerang,nádobí,atd.). Následovala prohlídka expozice, kde děti viděly další předměty a dozvěděly se zajímavosti.