Stáž ve Stockholmu

Díky finanční podpoře EU (OP Praha - Pól růstu) v rámci projektu Foreigner Friendly Pididomek měly možnost paní učitelka Martina Márová a paní ředitelka Anna Dostálová navštívit během 4 dní  v říjnu 2 školky ve Stockholmu. Švédsko je progresivní země, co se týká přístupu k životnímu prostředí. Zájem o udržitelný rozvoj je cítit na na každém kroku. Dětská veřejná hřiště ve Stockholmu mají zónu pro pěstitelství a přístřešek pro sdílení rodičů např. při pořádání společných oslav. Stockholm je zelené město uprostřed vody s velkým počtem muzeí přístupných dětem.

Návštěva nám dala inspiraci pro další práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Ve švédském předškolním systému je menší počet dětí na učitelku. Děti jsou přijímány na základě reformy z roku 2015 již od 1 roku. Novým zážitkem bylo pro nás seznámení se s tzv "parent cooperative", což je forma zapojení rodičů do provozu školky. Líbilo se nám, jak se pracuje s dětmi s OMJ. Narozdíl od ČR je podporován kromě švédštiny i mateřský jazyk dítěte. Obě školky byly zaměřeny na projektovou výuku.

Pozorovaly jsme provoz a vzdělávací aktivity, diskutovaly jsme s učitelkami a vedením, zapojovaly se do programu. Co se nám líbilo a co můžeme využít i v našich podmínkách najdete v prezentaci.