Informace k provozu od 1. září

 

Provoz MŠ a DS bude probíhat standardním způsobem:

 • bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě,
 • bez testování dětí
 • děti bez roušky

Podmínky provozu od 01. 09. 2021

 • Do vyhrazených prostor vstupuje s dítětem pouze 1 doprovázející osoba s ochranou dýchacích cest
 • Do MŠ a DS budou přijímány pouze děti zcela zdravé, bez evidentních příznaků virózy (kašel, teplota, únava, bolest v krku včetně rýmy)
 • Dodržování hygienických opatření: RÁNO PŘED PŘIJETÍM DÍTĚTE UČITELKOU POŠLETE NEJDŘÍVE DÍTĚ UMÝT SI RUCE A DOHLÉDNĚTE, ZDA SI RUCE ŘÁDNĚ UMYLO.
 • Každodenní přeměření teploty schváleným bezdotykovým teploměrem (pouze pro MŠ).
 • Preferujeme, aby děti nenosily do školky vlastní hračky a různé předměty z domova.
 • Respektování dalších vnitřních pokynů stanovených ředitelkou školy v závislosti na okamžité situaci.

Doporučujeme i nadále:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla a nařízení vlády ČR
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál)

Sledujte každodenně zdravotní stav svých dětí a při náznaku nějakých zdravotních změn nejprve volejte pediatra a poté NEPRODLENĚ INFORMUJTE učitelky z vaší třídy.

VELMI DŮLEŽITÉ JE DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ HYGIENY A ZEJMÉNA MYTÍ RUKOU!

Cílem uvedených opatření je ochrana zdraví všech dětí a personálu MŠ.

DĚKUJI.

Za celý Pididomek se na vás těší,

Ing. Anna Dostálová, ředitelka