Značka kvality

 

Cílem auditu, který provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí, má motivovat provozovatele ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Audit značky kvality vzniká primárně pro oddělení dětských skupin, které budou splňovat jednotný koncept kvalitní péče a výchovy dětí, od hlídání dětí v jiných formách. Zároveň by mělo přidělení znaku kvality představovat určitou prestiž z pohledu rodičů a transparentní ocenění.

Jsme pyšní, že se nám podařilo získat značku kvality pro dětskou skupinu Pididomek Mladá Boleslav. Auditorky byly spokojené, že naplňujeme naší vizi "Jsme jedno velké otevřené srdce".

Cílem a posláním naší práces dětmi  je:

  • osvojení návyků hygienických, kulturních a společenských
  • získání zkušeností, poznatků a prožitků
  • utváření sebevědomí, samostatnosti a posílení vůle
  • respektování pravidel i ostatních v kolektivu
  • umění vyjádřit a pojmenovat své pocity
  • rozvíjení myšlení, uvažování, paměti, tvořivosti
  • trénování trpělivosti, pozornosti, grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky

IMG 20200817 WA0007