Akce v MŠ Praha

 Akce listopad MŠ

Listopad

2. 11. Den otevřených dveří v Akademii Věd

7. 10. Muzeum hudby

Prosinec

6. 12. Mikulášská nadílka

7. 12. Divadlo

15. 12. Vánoční besídka