Montessori

Přístup respektovat a být respektován, který v Pididomku uplatňujeme, se musí zákonitě odrazit v prostoru, ve kterém se děti pohybují, hrají a pracují. Prostředí by mělo respektovat potřeby dětí a umožnit jim, aby mohly poznávat a učit se prožitkem. Oba tyto přístupy se v Pididomku prolínají a náš tým je v nich proškolen. Nejprve jsme začali s montessori ranními dílnami a protože se v praxi osvědčily i u těch nejmenších, pustili jsem se do úpravy našeho celého zázemí. Děti tak mají na aktivity prostor a my je jen v jejich činnostech směrujeme a určujeme hranice.

Ačkoliv montessori vzdělávání vzešlo původně z výchovy mentálně postižených dětí, naše uhoněná doba přeplněná informacemi a spoustou zábavy a podnětů způsobuje u dětí problémy s koncentrací, agresivitou a hyperaktivitu, proto je montessori směr dnes tak aktuální. Děti díky připravenému prostředí získávají při činnostech sebedůvěru a pocit nezávislosti se jim ukotvuje. Připravuje je to na budoucí život, aby se dokázaly dobře cítit v životě a při práci. Pomáháme jim naučit se práci dokončit a respektovat ostatní.

V Pididomku si mohou děti vyzkoušet aktivity z praktického života, základy matematiky, třídění, čtenářský, kadeřnický a kuchyňský koutek, polytechnickou desku (otevírání zámků, zapínání světla apod.). Ráno provádíme společnou elipsu, která je centrálním prvkem pro společné činnosti, na které jsou děti uvedeny do daného tématu.

Montessori dílny pro veřejnost

Od září 2019 začínáme s montessori dílnami pro rodiče  s dětmi od 1 roku do 3 let

Pididomek Praha - každé úterý od 17 do 18 hodin

Pididomek Mladá Boleslav - každý čtvrtek od 16 do 17 hodin

Děti jsou postupně uvedeny do praktických činností a pak mají prostor na vlastní poznávání. Zvykají si na prostředí a posilují samostatnost, což ji usnadní pozdější nástup do kolektivu dětí.

Cena lekce - 220 Kč/1 rodič a 1 dítě

Permanentka na 10 lekcí - 1.900 Kč